MENU
Aula_close Layer 1

Velkommen til Centerklasserne

Velkommen til Centerklasserne på Mølholm Skole

Centerklasserne startede i  1994, som det daværende Vejle Amts skoletilbud for elever med særlige behov. Det kan være både indenfor opmærksomhedsområdet eller indenfor autismeområdet. Det kan være specifikke eller mere gennemgribende forstyrrelser. Vi gør dog meget ud af, at tænke i børn og helheden fremfor enkelte diagnoser.  Siden 2007 har skolen arbejdet målrettet på at være Kompetencecenter i Vejle kommune, og i 2010 nåede vi vores mål. Det betyder bl.a. at skolen tilbyder konsultative timer til andre børnehaver, skoler, efterskoler osv., som har behov for specifik viden indenfor organisk betinget opmærksomhedsforstyrrelser og specifikke vanskeligheder.

 

Trivsel og positiv udvikling 

 

I centerklasserne arbejder vi udfra den relationelle og anerkendende pædagogik, og lægger vægt at skabe tryghed for det enkelte barn og fællesskabet. Det gør vi fordi vi mener, at barnets læring foregår i barnet, og fordi det kræver tryghed at lære noget nyt. Vi arbejder med en særligt tilrettelagt specialpædagogisk tilgang med udgangspunkt i det enkelte barns specifikke vanskeligheder.

 

Gode fysiske forhold

 

Når vi underviser børn med særlige behov er det vigtigt at få det bedste ud af de fysiske forhold i relation til deres særlige behov. Vores bygninger er bygget i 2001 og 2003. De er arkitekttegnet og designet til børn som har brug for struktur, forudsigelighed, genkendelighed, små grupperum og anerkendende og tydelige voksne. Vi er stolte af vores skole, indretningen og vores inventar fordi det er gennemtænkt, og har positiv stor effekt på børnenes hverdag.

  • I Centerklasserne er der fem huse samt vores SFO Yggdrasil. Eleverne er opdelt efter alder, faglig udvikling og sociale relationer.

  • Alle rum, døre mv. er ekstra lydisoleret for at mindste forstyrrelser af lyd, og der er tænkt i små overskuelige enheder og enkelte rum, hvor eleverne kan få tilgodeset deres behov for ro. 

  • Hvert hus er opdelt i to grupper, hvert hus er bygget til at kunne lave mindre grupper (4-6 elever). Normeringen er ca. 7 elever og 2 lærere.

  • Vinduerne i lokalerne hævet for at minimere stimuli udefra, og dermed tage højde for behovet for ro og så få afledninger som muligt hos børnene.

  • Lærerne er fast tilknyttet i et hus, og arbejder i selvstyrende teams. Dette skaber igen ro og genkendelighed for eleverne at det er de samme voksne omkring barnet. Vi bruger ikke vikar udefra. 

  • Centerklassernes placering på en almindelig folkeskole giver mulighed for at tilbyde integration, såfremt det skønnes at være til gavn for den enkelte elev

  • Til afdelingen er der tilknyttet en psykolog fra Tværfagligcenter (TCBU). Der er mulighed for at inddrage andre faggrupper. Vi har naturligvis et tæt samarbejde med kommunen UU(Uddannelses- og erhvervsvejleder).

  • Vi har et overskueligt og funktionelt ude område. For eksempel mooncarbane, vandmiljø, indhegnet boldspilbane, klartestativ, sansegynge m.m.

 

Et rart sted for alle

 

Skolen skal være et rart sted for den enkelte elev og  skolen skal være et sted, hvor det er rart for alle. Samværet i Centerklasserne bygger på respekt for og hensyntagen til andre og til skolens inventar og bygninger. Vi lægger derfor vægt på at skyldige ved uheld og hærværk så vidt muligt drages til ansvar både menneskeligt og økonomisk.

Dette sker under hensyntagen til den enkelte elevs handicap. At indgå i et fællesskab forpligter, og derfor er der regler og retningslinier som skal overholdes.