MENU
Aula_close Layer 1

AKT

AKT - Adfærd, Kontakt- og Trivsel 

Skolen råder over 4 medarbejdere, der har til opgave at hjælpe elever til at trives på skolen.

De har delt eleverne mellem sig således de 2 koncentrerer sig om eleverne til og med ca. 6. klasse og de andre 2 tager sig af elever fra 6. klasse og opad.

Hvis en voksen ser et barn eller en gruppe af børn, der ikke trives af den ene eller anden årsag, kontakter vi forældrene for at få mulighed for at hjælpe.

Her kan vi bede Resursecentret om at hjælpe til for at få analyseret situationen og få iværksat hjælp til eleven/eleverne.

Ofte er det også forældrene, der kontakter skolen, hvis deres barn af den ene eller grund ikke trives.

Hjælpen kan bestå af samtaler enten med eleven selv eller med den gruppe af elever, som omgiver eleven.

Vi ser eleven som en del af en sammenhæng og vil derfor også være i tæt kontakt med forældrene til eleverne.

AKT kan også træne børnene til bedre at forstå hinanden og træne grupper af elever i at omgås hinanden. 

Legepatruljen styres af Resursecentrets AKT-lærer