MENU
Aula_close Layer 1

Sprogcentret

Sprogcentret

Sprogcentret er den del af Resursecentret, der hjælper tosprogede elever.

I normale lektioner undervises tosprogede elever under hensyntagen til deres sproglige baggrund. Det vil sige, at der arbejdes med at fortælle om teksterne og skabe en for-forståelse for de tekster, som gennemgås på klassen.

Resursecentret tilbyder disse elever ekstra hjælp til at forstå tekster i såvel dansk som i andre fag. Hjælpen tilbydes oftes i grupper, men det kan også være elever, som har brug for individuel hjælp i en periode.

Skolen tilbyder også elever med flersprogsbaggrund hjælp i frikvartererne. Det vil typisk være hjælp til lektierne.