MENU
Aula_close Layer 1

Takster

 

Priser for pasnings- og fritidstilbud til børn og unge i alderen 0-18 år  gældende fra 1.1.2019 Hvad koster det…?

 

Børn fra 0 år til og med 2 år:

(12 måneder betaling)

Vuggestueplads                                              pr.md.

1/1-dags plads (fuldtid)                                   3.325,00 kr. 3/4-dags plads (modul 35 timer)                     2.760,00 kr.

1/2-dags plads (modul 25 timer)                     1.995,00 kr.

 

Dagplejeplads                                                pr. md.

1/1-dags plads                                                 2.735,00 kr.

30-timer/uge                                                    1.940,00 kr*

*kun i forbindelse med barsel og fremsendelse af dokumentation

 

Børn fra og med 3 år og indtil børnehaveklassen:

(12 måneder betaling)

Børnehaveplads                                             pr. md.

1/1-dags plads (fuldtid)                                   1.890,00 kr. 3/4-dags plads (modul 35 timer)                     1.575,00 kr.

1/2-dags plads (modul 25 timer)                     1.105,00 kr.

 

Frokostmåltider til vuggestue- og børnehavebørn 

Kommunal frokostordning (der ydes søskende-/økonomisk fripladstilskud) (12 måneders betaling):

5 dage om ugen                                                 500,00 kr.

4 dage om ugen                                                 400,00 kr.*

*(barnet skal have en fast ugentlig fridag)

 

Mellemmåltider til vuggestue- og børnehave-

børn:                                                                110,00 kr.

(der ydes ikke søskende-/økonomisk fripladstilskud) (12 måneders betaling).

 

Førskoleplads (indtil 31.7 – og betaling i juli):

Børnehaveplads                                             pr. md.

1/1-dags plads (fuldtid)                                   1.890,00 kr. 3/4-dags plads (modul 35 timer)                     1.575,00 kr.

1/2-dags plads (modul 25 timer)                     1.105,00 kr.

(der er ikke frokost- eller mellemmåltider)

 

FRITIDSKLUBBER

(ikke kontrolleret pasning fra 4. klasse – der ydes ikke søskendetilskud). Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri).

Fritidsklub                                                              490,00 kr. Juniorklub (2 dage/uge)                                         225,00 kr.

Ungdomsklub                                                              Gratis

Henvendelse om optagelse i fritidsklub/ungdomsklub sker direkte til klubben.

Specialfritidsklub:                                                  490,00 kr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKOLEFRITIDSORDNINGER

Børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse Ved indmeldelse i SFO vil der komme en opkrævning i E- boks / netbank.

 

Børn der går i helhedsskole og SFO:

Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)          pr.md.

 

Modul kl. 6.30-til skoletidsstart                           515,00 kr.* Modul kl. 6.30-16 (morgenpasning + 

                               skoletids ophør til kl. 16)    1.795,00 kr.

Modul kl. 6.30-17 (morgenpasning + 

                               Til lukketid i SFO)              2.145,00 kr.

Modul kl.14-16  (skoletids ophør til kl. 16)       1.425,00 kr. Modul kl.14-17  (skoletidsophør og

                             til lukketid i SFO)                 1.765,00 kr. Modul 5 timer pr. uge /2 dage                               470,00 kr.** Ugemodul (ferieuge)                                             800,00 kr. (pasning i skoleferier for SFO-børn i de 3 lukkeuger i juli (2830) og for børn uden daglig pasning)).

 

*    Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal        købes et ekstra ugemodul .

**  Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal        købes et ekstra ugemodul. 

      Brugen af dette deltidsmodul skal aftales med den        enkelte SFO og placeres på 2 ugedage i tidsrummet        efter skoletids ophør.       Der kan ikke købes enkelte feriedag.

 

SFO-KLUBBER (4-6 klasse):

Betaling i 11 mdr. (juli er betalingsfri)

SFO II-5dage/uge (ingen morgenpasning)        1.165,00 kr.

SFO II-2dage/uge (ingen morgenpasning)           415,00 kr.***

SFO II-3dage/uge (ingen morgenpasning)           595,00 kr.*** Modul kl. 6.30-til skoletidsstart                           515,00 kr.* Ugemodul (ferieuge)                                            800,00 kr.

 

(pasning i skoleferier for SFO-børn i de 3 lukkeuger i juli (2830) og for børn uden daglig pasning)).

*     Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal          købes et ekstra ugemodul .

*** Barnet kan ikke passes på skolefridage/ferie, der skal         købes et ekstra ugemodul.         Der kan ikke købes enkelte feriedag.

 

Fripladstilskud

Fripladsgrænserne i 2019 er sådan: Har du/I en samlet personlig indkomst på under kr. 177.601., kan du/I få hel friplads. Er indkomsten mellem kr. 177.601 og kr. 551.699, kan du/I få delvis fripladstilskud.

Fripladstilskud bevilges med virkning fra den første i den måned, der følger efter Pladsanvisningen har modtaget ansøgningen. Hvis du ikke tidligere har fået fripladstilskud, kan du søge digitalt via www.dagtilbud.vejle.dk

 

Se flere oplysninger på www.dagtilbud.vejle.dk  

 

Tlf. 7681 5094                                                                                                                                                            www.vejle.dk Udgivet af Dagtilbudsafd.

pladsanvisningen@vejle.dk                                                          

                                                                                                                                                 November 2018         Billede fjernet.