MENU
Aula_close Layer 1

Forsikringer

Forsikringer

Skolen har ingen forsikring, som dækker, hvis eleverne kommer til skade. Det er derfor jer som forældre, der træffer afgørelse, om I ønsker at tegne en privat ulykkesforsikring for jeres barn/børn.

Ved skader på elevers ting eller for elever, som forvolder skader på andre elevers ting eller på skolen, henvises til hjemmets private familieforsikring.

Så derfor: Hvis dit barn ved et uheld kommer til at skade f.eks. en andens telefon, så tag kontakt til din forsikring, for at få betalt skaden gennem forsikringen.

Elever fra 4. - 9. klasse og elever med IT-rygsæk har et elevskab med lås på skolen. Her anbefaler skolen, at værdigenstande opbevares i skoletiden. Det er dog stadig forældrenes forsikring, der dækker ved evt. indbrud i skabene.