MENU
Aula_close Layer 1

Lån af skolens computere

Udlån af skolens IT-udstyr

Præmisser for udlånet
IT-udstyret er til undervisningsbrug, og enhver anvendelse af udstyret til andet formål kræver særskilt tilladelse. Installation og/eller download af programmer er kun tilladt efter aftale med skolen. Eleven er ansvarlig og erstatningspligtig overfor skolen, såfremt udstyret påføres skade eller bortkommer.

Vedr. ansvar og erstatningspligt henvises til Justitsministeriets pjece ”Børn skal også betale”

se her

Formelt foregår udlånet på følgende måde:

Udstyret registreret ved udlån på læringscentret.

Når udlånsperioden er slut, er det elevens ansvar, at udstyret bliver tilbageleveret til skolen og registreret som afleveret i læringscentrets udlånssystem.

Hvis udstyret ikke afleveres sendes først en rykker, herefter en regning. Er udstyret fortsat ikke afleveret overgår regningen til kommunens inkassoafdeling.