MENU
Aula_close Layer 1

Undgå rygning

Rygning er farligt

Røgfri kontrakt

Skolen gør hvert år en indsats for at forhindre de unge i at begynde med at ryge. Hvert år får eleverne et tilbud om at lave en "røgfri kontrakt" sammen med forældrene. Det betyder, at eleverne hjemme kan tale med forældrene om rygning - og skriver under på, at de ikke vil ryge det kommende skoleår. Samarbejdet med forældrene om indsatsen gør at færre elever begynder på at ryge.

Som afslutning på skoleåret trækkes der lod mellem de "røgfri kontrakter" om gode præmier. Sponsorerede præmier og minimum 500 kr. fra skolen.

Rygeforbud

Det er ved lov forbudt alle at ryge på skolens område. Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden, så ingen elever må ryge i skoletiden.

Hvis en elev ryger på skolen eller i skoletiden, vil der gå en meddelelse hjem herom, hvorefter skolen forventer, at hjemmet giver den nødvendige "påtale".

I gentagelsestilfælde sendes eleven hjem ved forseelsen og bliver bedt om at "tænke". Dagen efter møder eleven op sammen med forældrene og fortæller, hvad tankerne har været.