MENU
Aula_close Layer 1

Web-Etik

Web-etiske regler - Mølholm Skole

Web-etikken omfatter elevernes brug af skolenettet og internettet – herunder brugen af computere, samt private computere, mobiltelefoner, smartphones m.m. i forbindelse med brug af skolens netværk.

 Når du bruger skolens netværk til at komme på internettet skal du:

●     forholde dig kritisk til fundne informationer på internettet.

●     opføre dig korrekt i forbindelse med alle slags kommunikation på Internettet.

●     behandle billeder, videoer og personfølsomme oplysninger korrekt.

●     respektere danske love om ophavsret ©

●     i undervisningstiden er det ikke tilladt at anvende sociale medier, f.eks. Facebook eller spille computerspil - med mindre det           foregår som en del af undervisningen.

Brugen af internettet er ikke kontrolleret eller styret af nogen. Det betyder, at der ikke er vedtagne regler for hvad man må og ikke må, men en række uskrevne regler for god tone på nettet danner grundlag for den måde, man behandler hinanden og data på.

 

Overordnet set - god netikette

1.     Glem ikke, at der sidder et rigtigt menneske bag maskinen

2.     Opfør dig på nettet som du gør i det virkelige liv, hvor høflighed bringer dig længst

3.     Del ud af din viden

4.     Respekter andre og andres privatliv

5.     Du repræsenterer både dig selv og skolen.

 

Husk at:

●     Dit password er personligt. Du må derfor ikke dele dit eget password med andre elever.

●     Du skal respektere andre personer, også når du sender beskeder samt billeder og video.

●     Du må ikke sende beskeder, chatte eller bruge andre kommunikationsformer på internettet anonymt.

●     Du skal følge retningslinjerne fra "Må - må ikke" når du skal gengive andres værker.

●     Du må ikke opsøge pornografiske eller racistiske web-adresser.

●     Du skal undlade at medvirke til udbredelse af virus og spam.

●     Du må ikke downloade filer til privat brug.

●     Du må ikke bryde skolenettets sikkerhed og lave om på opsætningen.

 

Når du skriver på nettet - e-mail, chat, opgaver, Facebook osv.:

●     Skriv i en ordentlig og pæn tone - lad være med at bruge skældsord og bandeord.

●     Udtryk dig klart. Brug smileys med omtanke.

●     Vær opmærksom på, hvilke signaler du sender. Når du beskriver dig selv, skal du kunne stå ved den beskrivelse, du laver. Når         noget er på nettet bliver det der. Indtrykket, det har gjort, kan ikke uden videre udviskes.

 

Når du up-loader til nettet:

●     Up-loadning til Internettet skal ske med omtanke – derfor skal der i skolesammenhæng kun up-loades til ”lukkede” fora.

 

Hvis reglerne ikke overholdes

Hvis en elev ikke overholder de web-etiske regler for Mølholm Skole, og gentagne gange bryder reglerne kan den yderste konsekvens betyde en bortvisning fra skolen – før en bortvisning vil der være samtaler med eleven og forældrene om konsekvenserne for regelbrud

 

 

Skolebestyrelsen ved Mølholm Skole