MENU
Aula_close Layer 1

PLC

Pædagogisk læringscenter vil varetage centrale funktioner og være ambitiøse i forhold til optimering af elevernes læring samt i forhold til at arbejde med at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Vejledning af såvel elever som skolens pædagogiske personale skal  være den bærende funktion i læringscentrets virke. 
Dette gælder alle elever, og derfor indgår skolens ressourcecenter som en integreret del af PLC med fokus på læring for elever med særlige behov