MENU
Aula_close Layer 1

PLC resursecenter

Faglig supplerende undervisning

Elever der har problemer med den faglige indlæring, får hjælp i resursecentret.

På Mølholm Skole vil vi gerne udfordre hver enkelt elev på bedste måde, så de hele tiden lærer noget. Det er normalt lærernes opgave at finde elevernes niveau og finde de rette udfordringer til alle eleverne.

Hvis en elev har særlige vanskeligheder eller er sakket bagud, træder Resursecentret til med hjælp. Det sker enten i klassen sammen med de øvrige elever, eller ved at eleven går i resursecentret sammen med en voksen. Langt de fleste gange vil lærerne i Resursecentret samle flere elever på små hold.

I en afgrænset periode trænes der så intensivt med eleven, som herefter kan deltage i den normale klasseundervisning igen. Hjælpen kan fortsætte i klassen ved at resursecenterlæreren hjælper klassens lærer med særligt tilrettelagte undervisningsforløb.

Skolen har valgt primært at støtte eleverne i de første skoleår.

 

Dansk

Læsning er en vigtig disciplin indenfor dansk, som skolen har meget fokus på. Eleverne bliver testet flere gange gennem skoleforløbet - mest på de første årgange. Det er vigtigt for eleven, at få knækket "læsekoden". Mange elever får hjælp gennem resursecentret til læsning.

Eleverne støttes ligeledes, hvis de har problemer indenfor stavning og skriftlig fremstilling.

Skolen har valgt primært at støtte eleverne i de første skoleår.

 

Ordblinde elever

har svære læseproblemer, som de skal støttes i gennem hele skoleforløbet. De elever, der er sværes ramt udstyres med en IT-rygsæk, hvor de kan støttes via en computer med en scanner og oplæsningprogram.

 

Matematik

I de fleste klasser findes der elever, der har vanskeligheder i matematik. De elever ønsker vi at hjælpe med støtte fra Resursecentret. Ofte kan vi med en forholdsvis lille indsats eller ved at skabe den sikkerhed og selvtillid få barnet til at få glæde og gavn af faget.

Mod slutningen af skoleåret bliver der på de fleste årgange taget en standardiseret prøve i matematik. Denne prøve, sammenholdt med lærerens og forældrenes kendskab til barnet, danner baggrund for et tilbud om at få ekstra hjælp i en periode.

Da kurserne ligger i klassernes matematiktimer, bestræber vi os på, at det sker i en forholdsvis kort periode, så eleverne ikke skal undvære den daglige undervisning længere end højst nødvendigt. Klassens matematiklærer vil henvende sig, hvis tilbuddet er aktuelt for jeres barn.

I er også velkomne til at henvende jer, hvis I mener, at der er et behov. Undervisningen tilbydes individuelt eller på hold i matematiklokalet i Resursecentret, men kan også, hvis muligheden er til stede, gives som støtte i klassen. En god opbakning fra forældrene er som altid vigtig, hvis målene skal nås.


Engelsk

Der kan være stor spredning i klasserne i forhold til engelsk. Mange gange kommer det desværre til at betyde, at de fagligst svage "dukker" sig og ikke får trænet tilstrækkeligt med engelsk. Engelsk er et fag, der skal bruges, for at det bliver godt.

Resursecentret tilbyder grupper af elever ekstra hjælp i engelsk.