MENU
Aula_close Layer 1

Det vil vi

Det vil vi i Skolebestyrelsen på Mølholm Skole

I Skolebestyrelsen tager vi afsæt i vores værdigrundlag, så alle beslutninger og
processer er afledt at værdierne herfra. Det er vores mål, at både børn og voksne
lærer vores værdigrundlag at kende, da vi synes det er vigtigt, at hver enkelt
kender grundstenene som vores skole bygger på. På den måde er det nemmere
at navigere både fagligt og socialt inden for skolens rammer.


- Vi vil arbejde videre med de fysiske rammer og optimere forholdene for
vores centerklasser, håndværk – og design lokaler samt nyt musiklokale


- Det hænger til dels sammen med den gode fortælling, vi har om Mølholm
Skole, hvor vi er stolte af vores kreative fag og vores store passion for musik.
Fortællingen vil vi udbrede.


- Trivsel er også sundhed – både den mentale og den fysiske sundhed. Vi
følger, opdaterer og justerer løbende udvalg og sammensætning af
menuen i skolens bod.


- ”It takes a village to raise a child”, det betyder at forældre, personale og
børn er en treenighed, der skal hjælpes ad for at vi kan skabe helstøbte
mennesker, der er rustet til at klare sig i samfundet. I skolebestyrelsen vil vi
fortsat tilstræbe et fornuftigt informationsniveau til forældrene. Vi vil være
tilgængelige, både til forældremøder, pædagogiske arrangementer – men
også i dagligdagen med kommunikation i øjenhøjde.


- Vi vil fortsat lægge vægt på, at børnene lærer demokrati i praksis. Både i
deres fysiske verden, men lige så meget i den digitale. Hvad er ”Fake
news”? Hvordan opfører man sig over for andre – både i den virkelige
verden og i den digitale.