MENU
Aula_close Layer 1

Grundoplysninger

Mølholm Skole

Mølholm Skole er én af 34 skoler i Vejle Kommune. Skolen er bygget i flere etaper. Den ældste del af skolen er fra 1968 og det er fagfløjen, Grøn Fløj og gymnastiksal med fest- og morgensangssal. I 1978 blev gul og rød fløj bygget til og i 2000 fik skolen et nyt Pædagogisk Læringscenter. Centerklasserækkens bygninger blev afsluttet i 2003. I begyndelsen af 2008 indviede skolen et nybyggeri til skolens indskoling og renovering af området til de ældste elever. I sommerferien 2017 er der blevet opstillet en ny pavillon til eleverne i centerklasserne. I 2020 har vi fået et nyt musiklokale, og sløjd er blevet gennemrenoveret. Det gamle musik lokale er nu blevet til et helt nyt håndværk og design i sammenhæng med sløjd lokalet.

Skoledistriktet

Der er 532 elever på almen-skolen i skoleåret 2020/21

Distriktet er primært bebygget med villaer og ejerboliger. Mølholm sogn og skoledistriktet er sammenfaldende, og det betyder, at kirken og skolen samarbejder på områder som f.eks. juleafslutningen.

Skolen er om aftenen mødested for mange fra distriktet. ”Mødestedet” er navnet på en forening, som bruger skolen til forskellige aktiviteter uden for skolens normale åbningstid. Der er ca. 200 medlemmer, der hygger sig med alt fra folkedans til vinsmagning!

Centerklasserækken

Skolen har en centerklasserække med ca. 80 elever fra 0. – 10. klasse. Det er et mellemkommunalt tilbud til elever med specifikke hjernedysfunktioner. Eleverne har organisk betingede (neurologiske) funktionsvanskeligheder, som kan give vanskeligheder med hensyn til opmærksomhed, motorik og perception (ADHD). Eleverne i centerklasserne har specifikke indlæringsvanskeligheder i forbindelse med deres handicap og kan ikke med tilstrækkeligt udbytte følge undervisningen i deres hjemskole. 

Centerklasserækken er samtidig Vejle Kommunes Kompetencecenter for ADHD.

Særlige kendetegn ved skolen

Mølholm Skole har en skolebod, så eleverne kan købet et måltid mad på skolen.

Mølholm Skole har en stor og en lille bus, så skolens elever kan komme ud i det omkringliggende samfund.

Mølholm Skole har en skolehave med hønsehold.

Fællesskab og fælles traditioner.

Hver morgen bliver elever fra 0.-6. klasse budt velkommen på skolen og synger en morgensang sammen. Eleverne fra 7. - 9. klasse samles ca. én gang om ugen til en fællessamling.

0. - 3. klasse holder fastelavnsfest - tøndeslagning, udklædning og dans er faste indslag.

4. - 6. klasse holder skolefest med spisning og diskotek

7. - 9. klasse holder skolefest med spisning og herefter diskotek - tidligere elever må deltage

Skolen har en god tradition med Forårskoncerter i Musikteatret. Forårskoncerterne er opdelt over 2 dage med elever fra 0.-9. klasse hver dag.

Skolernes motionsløb
Idrætsdage indendørs
Idrætsdage udendørs

Mølholm Skole er en skole fra 0. - 9. klasse på almenskolen
På 2 af årgangene er skolen 3-sporet.

Desuden har skolen 0. - 10 klassetrin i Centerafdelingen, som er en specialklasserække.

Skolens gennemsnit ved af afsluttende afgangseksamen.