MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Hvorfor overhovedet have ordensregler?

Mange af vore børn ville kunne klare sig uden ordensregler. Men en stor gruppe har det nemmere med konkrete regler – det gør det nemmere for de elever at manøvrere - de kender grænserne! Når mange børn samles på et sted, er det et komplekst socialt liv, der leves – regler kan gøre det lettere for disse elever.

Når Mølholm Skole fastsætter regler for adfærd, er den overordnede målsætning elevernes læring.

Eleverne skal lære at deres være-måde og handlinger har konsekvenser – både for andre – men også for dem selv.

 

Formålet med ordensregler er også:

  • at eleverne bliver i stand til at begå sig socialt

  • at skolen har fælles holdning til elevernes adfærd

  • at skolen stopper mobning og vold

  • at skolen undgår hærværk på lokaler og inventar

 

Det gode eksempel.

Vi vil være bedre til at fremhæve de gode eksempler på den gode opførsel. Vi skal som voksne også selv være gode eksempler. Det kan være simple ting som at standse elever, der løber på gangene. Det kan være at samle papir op fra gulvet. Det er også at være til stede i klassen ved lektionens start.

 

Skolen accepterer ikke vold og trusler. Det gælder både fysisk og psykisk vold. Her vil der altid blive grebet ind. Det er minimum en samtale med eleven og hjemmet.

 

Du kan her læse flere detaljer om skolens ordensregler - der er en voksenudgave og en elevudgave

Dokumenter

2015-12-07 ordensregler voksendel.pdf

Shape Created with Sketch.

2015-12-07 Ordensregler elevdel.pdf

Shape Created with Sketch.