MENU
Aula_close Layer 1

Udskoling

I vores udskoling har vi særligt fokus på 2 områder. 

Udslusning til videregående uddannelse, arbejde, efterskole

Når man som elev har været vant til trygge og forudsigelige rammer kræver det tid og pædagogiske processer inden eleverne er klar til at komme videre i deres ungdomsliv. Derfor er det et særligt arbejdsområde når man kommer i udskolingen.

 

Livsduelighed og livskvalitet

Når man har særlige behov har man også brug for støtte i et større eller mindre omfang. Og samtidig er den enkelte elev/unge ved at skabe sig en identitet. Det kan i sig selv være en svær og problemfyldt tid for den unge. Derfor har udskolingen også som særlig kendetegn at arbejde netop med styrke den unge i sin personlige udvikling og samtidig give de støtte behov, styre og sætte regler som matcher den unge. Målet er naturligvis at den unge kommer godt videre i ungdomsuddannelser, læreplads eller andet og dermed sikrer en høj grad af livskvalitet og livsduelighed. Vi har derfor flere ture ud af huset, hvor vi besøger virksomheder, praktikpladser eller skoler.

 

Eksamen

Enkelte elever formår at tage eksamen i enkelte fag. Vi har særlig fokus på de elever og sætter derfor også ind med hjælp og støtte når eleverne arbejder på at nå eksamen i diverse fag.

 

Traditioner i centerklasserne 

Vi synes traditioner er vigtige, fordi de kan være det ”kit” som binder vores travle hverdag sammen. Traditioner er noget rart, og traditioner er noget man husker. Vores traditioner i centerklasserne er bl.a:
Vinterfest for forældre og elever.
Fælles idrætsdag,
Lejrskole -  En gang om året er 2 af husene på en lejrskole i 3 dage. 
1-2 temaaftner for alle forældre, bedsteforældre og søskende. Vi har bl.a. haft temaer som ”Hvad betyder særlige behov?”, ”Slut på Mølholm Skole – Hvad så?” og ”Kost og søvn”.