MENU
Aula_close Layer 1

Sådan arbejder personalet

Sådan arbejder vores professionelle pædagogiske personale

Vores undervisning tager afsæt i Formålet for Folkeskolen. Undervisningen af eleven er individuelt tilrettelagt, og centreret omkring forudsigelighed, genkendelighed og struktur.

For et barn med særlige behov er det vigtigt at de voksne bygger en hverdag op, som skaber:

 • orden frem for kaos 

 • ro frem for larm 

 • læring frem for uopnåelige krav.

 

Vi arbejder med at styrke barnets personlige/sociale kompetencer


Vores tilgang bygger på en overbevisning om, at ALLE elever besidder mange potentialer, som vi betragter som øer af kompetencer. Vi betragter det som vores fornemste opgave at styrke disse øer, og etablere endnu flere, hvis det

er muligt. Der arbejdes med faglige, sociale og personlige mål, og det er intentionen at hver elev bliver så godt rustet til livet som overhovedet muligt. Vores erfaring er, at det kræver først og fremmest forståelse af den enkelte – kombineret med det som vi kalder forståelse af AFS, ADHD osv. 

Her kan du også se, nogle af de redskaber vi bruger, når vi arbejder med børnene:

 • Visualisering

 • Belønning 

 • Motivation

 • Rummelighed

 • Afledning

 • Særregler      

 • Feed forward – være foran – anvisninger

 •  Social træning

 

Tryghed er forudsætningen for fremdrift

 

Vi arbejder hver eneste dag med en bevidsthed om, hvordan vi bedst muligt kan skabe en dagligdag med struktur, genkendelighed, forudsigelighed og tydelig konsekvens både i undervisningen og i frikvartererne.

Eleverne møder hver dag kl. 08.15. Lærerne tager imod eleverne ved busserne for at kunne være foran eleven og minimere evt. usikkerhed hos eleven og sikre en god og rolig start på dagen. Derfor må eleverne ikke forlade busserne før lærerne kommer.

For nogle elevgrupper starter skoledagen umiddelbart efter ankomst – for andre starter dagen med at indstille sig på, at nu er jeg i skole, man hilser på lærere og kammerater m.m.

 alle elever har et skema ved deres plads, så de altid selv kan se/mindes om, hvad de skal.  Her benytter vi os af visualisering, hvilket er et gennemgående

træk ved undervisningen. Vores indretning gør det muligt undervisningen foregår i små grupper, og der er tæt og tydelig voksenkontakt i såvel undervisningen som i frikvartererne.

For eksempel er det vigtigt at frikvarteret forløber positivt og succesfuldt så glæden kan føres videre over i undervisningen.

Andre ting, som vægter i forhold til at skabe tryghed er:

 

 • Alle elever har et skema ved deres plads, så de altid selv kan se/mindes om, hvad de skal

 • Undervisningen foregår i små grupper eller individuelt

 • Skiftet fra pause til undervisning kan forberedes ved at et æggeur sættes på x minutter

 • Undervisningsdagen afsluttes med, at eleverne følges ud til busserne. Der er i øjeblikket  3 ”afgange”: kl. 13.45, kl. 14.45 og kl. 16.15(SFO)

 • Enkelte elever er i et vist omfang integreret på almendelen. Der er i så fald et tæt samarbejde mellem de involverede lærere i Centerklasserne og på almendelen.