MENU
Aula_close Layer 1

Ordensregler

Trivselsregler i Centerklasserne

Vores afsæt er sætningen om:

 

VI VIL TRIVSEL FOR DIG – OG TRIVSEL FOR ALLE!

VI PASSER PÅ TINGENE UDE OG INDE.

 

I Centerklasserne skal tryghed, anerkendelse af forskellighed, forudsigelighed og de fysiske rammer medvirke til, at alle føler tilknytning. Det er frihed under ansvar med respekt for forskelligheden. Fællesskabet er med omsorg og tryghed med til at gøre en indsats i forhold til at minimere konflikter og mobning. De sociale kompetencer er højt værdsatte for at skabe høj trivsel for alle.

Det er godt, når du trives i Centerklasserne. Det er godt, når alle trives i Centerklasserne.

Disse to sætninger kan alle blive enige om. Centerklasserne har mange gode eksempler på, at elever tager sig af andre elever. Fx inviterer elever fra ét hus andre elever til leg i frikvarterer. Det kræver til gengæld konstant en indsats, for at det skal forblive hverdag i Centerklasserne. 

 

Eleverne kan selv være med til at gøre en forskel. Det kan ske ved, at den enkelte elev går foran og viser vejen med et godt eksempel. Eleverne træffer valg hver dag som fx:

”Jeg vælger, om jeg vil larme og drille i bussen eller roligt og venligt snakke med sidemanden.”

”Jeg vælger, om jeg vil slå andre eller i stedet kalde på voksen.”

Jo ældre jeg er – jo flere valg træffer jeg.

 

I Centerklasserne accepteres vold og trusler ikke. Det gælder både i forhold til elever og voksne.

Hvis elever træffer de forkerte valg får det ofte konsekvenser. Hvis eleven fx : vælger at mobbe en anden elev, skaber de en utryg stemning for sig selv og de andre elever. Det betyder så igen, at eleven og måske de andre i klassen ikke har ro og koncentration nok til at lære det som læreren underviser i. Hermed går eleverne glip af vigtig læring. Derudover kan det betyde, at de andre elever bliver utrygge ved hinanden, fordi de ikke ved, hvornår mobning kan finde sted igen.  

 

Sanktioner

I Centerklasserne har vi pligt til at gribe ind overfor de elever, der træffer ”forkerte” valg. I første omgang vil skolen have en samtale med eleven og evt. med forældrene. Hvis det ikke hjælper, er der muligheder for andre sanktioner. Når der er tale om sanktioner, vil der hele tiden ske et samarbejde med forældrene. I Centerklasserne vil sanktionerne altid være afstemt efter, hvad den enkelte elev kan lære af sanktionen for dermed at undgå fremtidige konflikter. I de tilfælde hvor eleven vælger at udøve vold og grove trusler imod andre elever eller personaler vil forældrene omgående blive kontaktet, og bedt om at afhente eleven. I disse tilfælde kan eleven blive bedt om at forblive hjemme indtil skolen har haft mulighed for at iværksætte de nødvendige forholdsregler så eleven og de øvrige kammerater trygt kan trives på skolen og i undervisningen igen.