MENU
Aula_close Layer 1

Centerafd. Mellemtrin

Faglig udvikling.

Når eleverne når mellemtrinnet er der ofte mange ting som er faldet på plads for eleven i forhold til, hvordan man går bedst i skole og får mest ud af det. Mange af de regler og ydre strukturer er kendte og det betyder at eleverne falder til ro og er trygge. Det betyder at den indre struktur hos eleven er skabt og dermed kan eleven koncentrere sig om at lære nyt fagligt stof. Derfor er vi optaget af, at styrke den faglige del hos eleven, hvis eleven har den nødvendige ro og struktur.

Læringsstile.

Børn lærer forskelligt, og generelt i Centerklasserne tilrettelægger vi undervisningen og aktiviteterne ud elevens individuelle behov og forudsætninger. Ofte lærer børn også gennem aktiviteter i naturen. Derfor er vi også særligt optaget af, at komme ud i naturen og dyrke de muligheder der ligger i at tænke det ind i de forskellige fag.  Vi går også tur om morgenen inden undervisningen starter.  

 Traditioner i centerklasserne:
 
Vi synes traditioner er vigtige, fordi de kan være det ”kit” som binder vores travle hverdag sammen. Traditioner er noget rart, og traditioner er noget man husker.Vores traditioner i centerklasserne er bl.a:
Vinterfest for forældre og elever.
Lejrskole -  En gang om året er 2 af husene på en lejrskole i 3 dage. 
1-2 temaaftner for alle forældre, bedsteforældre og søskende. Vi har bl.a. haft temaer som ”Hvad betyder særlige behov?”, ”Slut på Mølholm Skole – Hvad så?” og ”Kost og søvn”.