MENU
Aula_close Layer 1

Kompetencecentret

Kompetencecentret

Vores opgave er at give pædagogisk sparring til pædagogisk personale på skoler og andre institutioner i Vejle kommune. Vores kompetence retter sig mod børn med ADHD – problematikker eller lignende opmærksomhedsforstyrrelser. Mange af disse børn kan med den rette handicapforståelse og pædagogik forblive inkluderet i institutionen og folkeskolen. Ønskes pædagogisk sparring kan der efter aftale med institutionens - eller skolens ledelse, PPR og forældre rettes henvendelse til afdelingsleder Peter Nødskov, petno@vejle.dk.

Du kan også her hente brochure og henvisningsskema. Skemaet udfyldes og returneres til Peter Nødskov, hvorefter I vil blive kontaktet af en pædagogisk vejleder.

Dokumenter