MENU
Aula_close Layer 1

Centerafd. Indskoling

Læringsparathed

Når man har særlige behov, og er i alderen 6-10 år er det utrolig vigtigt at få overindlært en masse rutiner, som gør eleven i stand til at få det bedste ud af undervisningen. Vi kalder det også for arbejdsvaner. Mange ting skal vises igen og igen for, at eleven får viden automatiseret. Dette er vigtige byggesten for den videre udvikling af elevens kompetencer.

Læseindlæring og læsetræning

At kunne læse er den vigtigste forudsætning for at kunne begå sig i vores samfund. Derfor sætter vi stærkt ind med læseindlæring, og har gode erfaringer med vores indsats. Læseudviklingen er vidt forskellig fra elev til elev, og hos os prioriterer vi denne indsats højt.

Socialtræning

Social træning er ikke kun noget der er på uge skemaet men noget som foregår hver eneste dag. Ofte har elever med særlige udfordringer vanskeligt ved sociale relationer fordi de ofte skifter hurtigt og fordi de ikke er 100 % forudsigelige og tydelige. Børn vil dog gerne lege, spille spil og nyde samværet med kammeraterne eller alene så det også er en succes. Derfor arbejder vi også i indskolingen på at styrke den sociale træning.  

Traditioner i centerklasserne

Vi synes traditioner er vigtige, fordi de kan være det ”kit” som binder vores travle hverdag sammen. Traditioner er noget rart, og traditioner er noget man husker.Vores traditioner i centerklasserne er bl.a:

Vinterfest for forældre og elever.

Lejrskole -  En gang om året er 2 af husene på en lejrskole i 3 dage.

1-2 temaaftner for alle forældre, bedsteforældre og søskende. Vi har bl.a. haft temaer som ”Hvad betyder særlige behov?”, ”Slut på Mølholm Skole – Hvad så?” og ”Kost og søvn”.