MENU
Aula_close Layer 1

Lektiepolitik

Principper for lektier i Centerklasserne

I Centerklasserne definerer vi lektier som værende øvelse/træning i allerede indlært stof.  En stor mængde lektier er ikke nødvendigvis ensbetydende med en høj grad af læring. Lektier bør være meningsfyldte og tilpasset den enkelte elev.

 

I forhold til det kommende skoleår, hvor eleverne skal være længere tid i skolen bør mængden af lektier nøje overvejes og tilpasses af det enkelte team.

 

Lektier er en fællesopgave for eleven, forældre og de professionelle 

  • For eleven betyder det, at man gradvist tager mere ansvar for lektierne.
  • For forældrene betyder det, at man skal støtte sit barn i lektielæsningen og gradvist lære barnet selv at lave lektierne.
  • For de professionelle betyder det, at man skal give en passende mængde lektier for og løbende følge op på dem. Og at lektierne oplyses (via intra, ugeplan eller lign.) så forældrene har gode muligheder for at følge op.

 

Målet med lektier er:

  • At eleven får trænet færdigheder.
  • At eleven får mulighed for at fordybe sig i emner og opgaver. Dette kan også bestå i en færdiggørelseslektie, hvor eleven gør en opgave færdig som er påbegyndt i skolen.
  • At eleven oplæres i ansvarlighed for fællesskab og aftaler

 

Fordybelse og lektiehjælp er en integreret del af den længere og mere sammenhængende dag for børnene i Centerklasserne.   

 

Faglig træning

I Centerklasserne skabes der rum for, at eleverne kan styrke gennem faglig træning.

Den faglige træning har fokus på at træne de kundskaber og færdigheder eleven har lært i løbet af undervisningen, så de bliver fortrolige med de nye færdigheder og får dem indarbejdet som et naturligt redskab til brug i den videre læring. Dette kunne også bestå i færdiggørelseslektier og herunder også færdiggørelse af mere praktisk karakter eksempelvis i forhold til billedkunst.

 

Der vil stadig være opgaver/fordybelse/lektier, som vil ligge i hjemmet, hvilket også giver en god indgang til og mulighed for at følge med i elevens læring. Endvidere kan der fortsat være lektier som skal færdiggøres hjemme.

 

I den forbindelse er det vigtigt, at mængden af lektier er overkommelige og tilpasset hvad eleven kan honorere. Kontaktlæreren kontaktes i tilfælde af tvivl eller uoverensstemmelser i forhold hertil.

Fordybelse og lektiehjælp 

Vi definerer lektier som værende øvelse/træning i allerede indlært stof.  En stor mængde lektier er ikke nødvendigvis ensbetydende med en høj grad af læring. Lektier bør være meningsfyldte og tilpasset den enkelte elev.